C++ Matematiksel Operatörleri

Aritmetik operatörler, değişkenler ve veriler üzerinde aritmetik işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin,

a + b;

Burada + operatör iki değişken eklemek örneğin (a ve b için) kullanılır. Benzer şekilde, C++’da çeşitli diğer aritmetik operatörler vardır.

OperatörOperasyon
+İlave
Çıkarma
*Çarpma işlemi
/Bölüm
%Mod İşlemi (Bölmeden sonra kalan)

Örnek 1: Matematiksel Operatörler

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int a, b;
  a = 7;
  b = 2;

  // toplama operatörü kullanımı
  cout << "a + b = " << (a + b) << endl;

  // çıkarma operatörü kullanımı
  cout << "a - b = " << (a - b) << endl;

  // çarpma operatörü kullanımı  cout << "a * b = " << (a * b) << endl;

  // bölme operatörü kullanımı
  cout << "a / b = " << (a / b) << endl;

  // modül operatörü kullanımı
  cout << "a % b = " << (a % b) << endl;

  return 0;
}
// Ekran Çıktısı

a + b = 9
a - b = 5
a * b = 14
a / b = 3
a %b = 1

Bölüm (/) Operatörü

/ Operatör bölme operatörüdür . (a / b)

Aşağıdaki örnekten de görebileceğimiz gibi, bir tamsayı başka bir tamsayıya bölünürse bölümü alırız. Bununla birlikte, bölen veya bölen bir ondalıklı sayıysa, sonucu ondalıklı sayı olarak alırız.

// Ekran Çıktısı

7/2 = 3
7.0 / 2 = 3.5
7 / 2.0 = 3.5
7.0 / 2.0 = 3.5

Mod Alma (%) Operatörü

Mod operatörü % kalanı hesaplar. a = 9 ile b = 4 bölündüğünde kalan 1’dir.

Not: Operatör % yalnızca tamsayılarla kullanılabilir.

0 CommentsYorumları Kapat

Yorum bırak

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

[mc4wp_form id="517"]

We Promise Not to Send Spam:)